Wettelijke kennisgeving

1. Presentatie van de site.

Op grond van artikel 6 van de wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 voor vertrouwen in de digitale economie, is het gespecificeerd aan gebruikers van de doos-Prestige.FR De identiteit van de verschillende belanghebbenden binnen het kader van zijn realisatie en de volgende -omhoog:

De publicatiemanager is een natuurlijke persoon of een rechtspersoon.

Bereikbaar per e -mail op het volgende adres:contact@boites-prestige.fr

Site gehost door: Shopify Inc. / 126 York st. Ottawa / On K1N5T5 / Canada


2. Algemene gebruiksvoorwaarden van de site en de aangeboden services.

Site B gebruikensmerigst.Fr impliceert volledige acceptatie van de beschreven algemene voorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen op elk gewenst moment worden gewijzigd of aangevuld, sitegebruikers

dozen-prestige.fr wordt daarom uitgenodigd om ze regelmatig te raadplegen.

Deze site is normaal op elk gewenst moment toegankelijk voor gebruikers. Onderbreking als gevolg van technisch onderhoud kan echter worden bepaald door dozen-prestige.fr, die dan zal trachten met gebruikers te communiceren vóór de datums en tijden van de interventie.

De website Bsmerigst.Fr wordt regelmatig bijgewerkt door Bsmerigst.Fr.Op dezelfde manier kunnen de juridische kennisgevingen op elk moment worden gewijzigd: ze leggen zich toch op aan de gebruiker die wordt uitgenodigd om er zo vaak mogelijk naar te verwijzen om het te lezen.

3. Beschrijving van services biedt.

De website Boxes-Prestige.fr wil informatie verstrekken over alle activiteiten van het bedrijf.

dozen-prestige.fr streeft ernaar om te voorzien van de BITE's-Prestige.fr-site vans informatie zo specificeren mogelijk. Hij kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor weglatingen, onnauwkeurigheden en tekortkomingen in de update, of ze nu door zijn feit zijn of vanwege de partners van derden die hem deze informatie verstrekken.

Bsmerigst.Fr worden gegeven als een indicatie en zullen waarschijnlijk evolueren. Bovendien is de informatie op de site

dozen-prestige.fr zijn niet uitputtend. Ze worden gegeven aan wijzigingen die sinds hun online zijn aangebracht.

4. Contractuele beperkingen op technische gegevens.

De site maakt gebruik van JavaScript -technologie.

De website kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor materiële schade met betrekking tot het gebruik van de site. Bovendien verbindt de gebruiker van de site om toegang te krijgen tot de site met behulp van recente apparatuur, die geen virussen bevat en met een nieuwste generatie -updatebrowser.

5. Intellectueel eigendom en vervalsingen.

Bsmerigst.Fr De eigenaar van intellectuele eigendomsrechten of heeft de gebruiksrechten op alle elementen die op de site toegankelijk zijn, met name de teksten, afbeeldingen, afbeeldingen, logo's, pictogrammen, geluiden, software.

Elke reproductie, representatie, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht de middelen of het proces, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van: Bsmerigst.

Elke ongeautoriseerde exploitatie van de site of een van de elementen die het bevat, wordt beschouwd als een vervalste en vervolgde in overeenstemming met de bepalingen van de artikelen L.335-2 en de volgende van de intellectuele eigendomscode.

6. Beperking van aansprakelijkheid.

Bsmerigst.Fr kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor directe en indirecte schade die wordt veroorzaakt aan gebruikersapparatuur, wanneer u de site krijgtBsmerigst.Fren het gevolg van het gebruik van apparatuur die niet voldoet aan de specificaties die worden aangegeven in punt 4, of uit het verschijnen van een bug of onverenigbaarheid.

dozen-prestige.fr kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade (zoals verlies van markt of verlies van kansen) als gevolg van het gebruik van de site Boxes-Prestige.fr.

Interactieve ruimtes (mogelijkheid om vragen te stellen in de contactruimte) zijn beschikbaar voor gebruikers. Bsmerigst.Fr Behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving, inhoud die in deze ruimte is geplaatst die de wet van toepassing in Frankrijk zou schenden, met name de bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming te verwijderen. Indien nodig, Bsmerigst.Fr Behoudt zich ook het recht voor om de civiele en/of criminele aansprakelijkheid van de gebruiker aan te vechten, met name in het geval van een racistisch, beledigende, lasterlijke of pornografische boodschap, ongeacht het gebruikte medium (tekst, fotografie, enz.).

7. Beheer van persoonlijke gegevens.

In Frankrijk worden persoonlijke gegevens met name beschermd door wet nr. 78-87 van 6 januari 1978, wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004, artikel L. 226-13 van het Wetboek van Strafrecht en de Europese richtlijn van de Europeaan Richtlijn 24 oktober 1995.

Ter gelegenheid van het gebruik van de site

Bsmerigst.Fr kan worden verzameld: de URL van links waarmee de gebruiker de site heeft bezocht dozen-prestige.fr,De toegangsprovider van de gebruiker, het internetprotocoladres van de gebruiker (IP).

In elk geval dozen-prestige.fr Verzamelt alleen persoonlijke informatie met betrekking tot de gebruiker voor de noodzaak van bepaalde diensten die door de site worden aangeboden Boxes-Prestige.fr.De gebruiker verstrekt deze informatie volledige kennis van de feiten, vooral wanneer hij naar hun inbeslagname gaat. Het wordt vervolgens opgegeven aan de gebruiker van de site dozen-prestige.fr. Lot'Of niet om deze informatie te verstrekken.

In overeenstemming met de bepalingen van de artikelen 38 en volgen van wet 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot gegevensverwerking, bestanden en vrijheden, heeft elke gebruiker een recht op toegang, rectificatie en oppositie tegen persoonlijke gegevens over hem, door zijn geschreven te maken en ondertekend verzoek, vergezeld van een kopie van het identiteitsdocument met handtekening van de speelhouder, met het adres waarop het antwoord moet worden verzonden.

Geen persoonlijke informatie van de sitegebruiker dozen-prestige.fr wordt gepubliceerd zonder de kennis van de gebruiker, uitgewisseld, overgedragen, toegewezen of verkocht op medium aan derden. Alleen de hypothese van de buy -out van Bsmerigst.Fren de rechten zouden de overdracht van genoemde informatie aan de mogelijke koper toestaan ​​die op zijn beurt onder dezelfde verplichting zou zijn om gegevens ten opzichte van de sitegebruiker op te slaan en te wijzigen Bsmerigst.Fr.

De databases worden beschermd door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 Transpons richtlijn 96/9 van 11 maart 1996 met betrekking tot de wettelijke bescherming van databases.

8. Hypertext -links en cookies.

De website Bsmerigst.FrBevat een aantal hypertext -links naar andere sites, ingesteld met de autorisatie van Bsmerigst.Fr.Echter, Bsmerigst.Fr heeft niet de mogelijkheid om de inhoud van de aldus bezochte sites te verifiëren en zal daarom geen verantwoordelijkheid op zich nemen voor dit feit.

Navigatie op de site Bsmerigst.Fr zal waarschijnlijk de installatie van cookie (s) op de computer van de gebruiker veroorzaken. Een cookie is een klein bestand, dat de identificatie van de gebruiker niet toestaat, maar die informatie opslaat met betrekking tot de navigatie van een computer op een site. De aldus verkregen gegevens zijn bedoeld om de latere navigatie op de site te vergemakkelijken en ook een roeping te hebben om verschillende frequentatiemaatregelen mogelijk te maken.

De weigering om een ​​cookie te installeren kan leiden tot de onmogelijkheid om toegang te krijgen tot bepaalde services. De gebruiker kan zijn computer echter als volgt configureren om de installatie van cookies te weigeren:

Onder de Internet Explorer: Tool Tab (COG -vormig pictogram rechtsboven) / Internetopties. Klik op de vertrouwelijkheid en kies geblokkeerd alle cookies. Valideren op OK.

Onder Firefox: klik bovenaan het browservenster op de knop Firefox en ga dan naar het tabblad Opties. Klik op het tabblad Privacy. Betrek de opslagregels op: gebruik gepersonaliseerde instellingen voor geschiedenis. Schakel het ten slotte uit om cookies te deactiveren.

Onder Safari: klik rechtsboven op de browser op het menu Pictogram (gesymboliseerd door een COG). Selecteer Instellingen. Klik op geavanceerde instellingen. Klik in het gedeelte "Vertrouwelijkheid" op de inhoudsinstellingen. In het gedeelte "cookies" kunt u cookies blokkeren.

Onder Chrome: klik rechtsboven op de browser op het menu Pictogram (gesymboliseerd door drie horizontale lijnen). Selecteer Instellingen. Klik op geavanceerde instellingen. Klik in het gedeelte "Vertrouwelijkheid" op Voorkeuren. Op het tabblad "Vertrouwelijkheid" kunt u cookies blokkeren.

9. Toepasselijke wetgeving en toekenning van jurisdictie.

Elk geschil in verband met het gebruik van de site is onderworpen aan de Franse wetgeving. De exclusieve jurisdictie wordt gemaakt voor de bevoegde rechtbanken van Parijs.

10. De belangrijkste wetten.

WET N ° 78-17 van 6 januari 1978, met name gewijzigd door wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004 met betrekking tot gegevensverwerking, bestanden en vrijheden.

Law n ° 2004-575 van 21 juni 2004 voor vertrouwen in de digitale economie.

11. Lexicon.

Gebruiker: internetgebruiker verbinden, met behulp van de bovengenoemde site.

Persoonlijke informatie: "De informatie die in welke vorm dan ook, direct of niet de identificatie van natuurlijke personen toestaat waarop zij van toepassing zijn" (artikel 4 van de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978).